Uw zoekopdracht

Benoeming voorzitter City Mondial (tweede termijn) - RIS 250211

Gepubliceerd: 25-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COLLEGEBESLUIT
Organen:
B&W
Kenmerken:
12 juni 2012
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 12 juni 2012

Overwegende dat:
- de activiteiten van de stichting City Mondial actief hebben bijgedragen aan het verbeteren van het imago van de wijken in het werkgebied
- het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het imago van de krachtwijken en de bewonerscommunicatie van onverminderd groot belang is voor de wijken zelf en het imago van de stad.
Besluit:
In te stemmen met het benoemen van de heer H. de Boer tot voorzitter van de stichting City Mondial voor de periode 2012 en 2013.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag