Uw zoekopdracht

Beleidskader inclusief beleid voor mensen met een beperking - RIS 250505

Gepubliceerd: 27-06-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
COLLEGEBESLUIT
Organen:
B&W
Kenmerken:
26 juni 2012
Gebruik in vergaderingen:
College van B&W - dinsdag 26 juni 2012

Overwegende dat:
- de gemeente Den Haag al jaren de participatie van mensen met een beperking belangrijk vindt en stimuleert;
- de acties uit nota 'Hoezo gehandicapt?!' hebben bijdragen aan de volwaardige en gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en omdat deze lijn voortgezet dient te worden, wordt voorgesteld om inclusief beleid voor mensen met een beperking centraal te stellen.
Besluit:
I. In te stemmen met het beleidskader Inclusief beleid voor mensen met een beperking.
II. In te stemmen met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit het beleidskader, met belanghebbende gemeentelijke afdelingen, diensten en externe partijen.

Bijgevoegd PCM programma rapportage: nota Hoeze Gehandicapt? dd. 18 juni 2012.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag