Uw zoekopdracht

Afdoening motie beheer en zorgplicht heemtuin H.J. Bos - RIS 247390

Gepubliceerd: 13-03-2012

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Type(n):
RAADSMEDEDELING
Organen:
B&W
Kenmerken:
Gebruik in vergaderingen:
cie. Leefomgeving - woensdag 28 maart 2012 , College van B&W - dinsdag 13 maart 2012

In de heemtuin H.J. Bos komen tientallen zeldzame plantensoorten voor, deze zijn echter allemaal aangeplant. Volgens de Flora- en Faunawet vallen aangeplante exemplaren niet onder de bescherming van deze wet. Alleen de verwilderde exemplaren kennen deze bescherming.
Het college is van mening, zeker gezien de zeldzaamheid van sommige soorten voor de stad DenHaag, dat waar mogelijk de planten behouden moeten blijven.
Bij het zoeken van een nieuwe exploitant is met de gemeenteraad afgesproken, dat zoveel als mogelijk de bestaande ecologische kwaliteit van de locaties behouden moet blijven. Als nadere invulling hiervan zal het behoud van de aanwezige zeldzame soorten in de heemtuin aan de potentiële nieuwe uitbaters worden meegegeven.
Over de definitieve keuze van een uitbater die het beheer krijgt over de heemtuin H.J. Bos wordt de gemeenteraad nog geïnformeerd.Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag