Uw zoekopdracht

Actuele stukken week 13

RIS nummer of orgaan of trefwoord

Dit is een overzicht van de meest recent opgenomen bestuurlijke stukken in het RaadsInformatieSysteem (Ris). Per week wordt dit overzicht aangemaakt, in de loop van de week wordt het gevuld.

Beantwoorde schriftelijke vraag

Besluitenlijst

Brief

Collegebesluit

Commissiebrief

Initiatiefvoorstel

Lijst ingekomen stukken

Lijst met toezeggingen

Motie

Raadsmededeling

Raadsvoorstel

Termijnplanning

Verslag

Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'

  • Den Haag