Bekendmakingen

Nunspeetlaan

Gepubliceerd: 
25 september 2013
Stadsdeel Escamp
Type overig
Subtype Beschikking stellen van Maatwerkvoorschriften; Besluit lozen buiten inrichting
Postcode en huisnummer 2573 HA
Algemene informatie Beschikkingsdatum: 18 september 2013; bronbemaling op het vuilwaterriool
Kaart toon op de kaart

Door het aanvullen van de geldende voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn maatwerkvoorschriften gesteld aan deze locatie(s).

Deze stukken liggen niet ter inzage.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken vanaf de bij het adres aangegeven beschikkingsdatum naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet milieubeheer kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden.

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?