Uw zoekopdracht

Haagse Voorschool

Informatie voor instellingen en organisaties

Gepubliceerd: 
10 maart 2014
Laatste wijziging: 
25 augustus 2014

Een voorschool is een samenwerking tussen een peuterspeelzaal en een basisschool. Zij werken samen aan 1 educatief programma.

De voorschool is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. Voorscholen zijn (vooral) bedoeld voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zij maken spelenderwijs kennis met het Nederlands door 4 dagdelen per week door te brengen op de peuterspeelzaal. Als ze 4 jaar oud zijn, gaan de kinderen naar groep 1 van de basisschool, die samenwerkt met de peuterspeelzaal.

Overzicht van de voorscholen

In dit overzicht staan per stadsdeel alle Haagse voorscholen. 

Kwaliteit en inspectie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft regels en toetsingskaders vastgesteld op basis van het convenant Kwaliteit Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving van de regels. De GGD inspecteert de naleving van de kwaliteitseisen en rapporteert haar bevindingen. Deze rapporten zijn openbaar.

Ouders kunnen de het inspectierapport opvragen bij de betreffende peuterspeelzaal. Ook worden de inspectierapporten gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.landelijkeregisterkinderopvang.nl).

De Inspectie van het Onderwijs controleert namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kwaliteit van alle basisscholen. Kijk voor meer informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Consultatiebureaus

De consultatiebureaus spelen een belangrijke rol bij de doorverwijzing naar en plaatsing van kinderen op de voorschool. Zij bekijken of kinderen in aanmerking komen voor taalondersteuning. Dit wordt in het dossier van het kind en in het VVE-UP genoteerd.

VVE-UP

Met het Voor- en Vroegschoolse Educatie UitwisselingsPlatform (VVE-UP) kunnen consultatiebureaus en VVE-aanbieders informatie met elkaar uitwisselen. Op de website www.vveupsupport.nl staat meer informatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/voorschoolbeleid.

Gepubliceerd: 
10 maart 2014
Laatste wijziging: 
25 augustus 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?