Uw zoekopdracht

Fraude aanpak HEIT

Gepubliceerd: 
21 augustus 2011
Laatste wijziging: 
13 april 2012

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) controleert ondernemers op fraude en geeft preventieadvies. In het team zitten de gemeente, politie, arbeidsinspectie, Sociale Verzekerings Bank (SVB), UWV en de Belastingdienst.

Het team let bijvoorbeeld op de financiële administratie, en of verzekeringen en vergunningen in orde zijn. Het HEIT werkt aan veilige winkelstraten en een gezond ondernemersklimaat in Den Haag. Daarnaast geven de medewerkers preventietips en advies.

Het HEIT bezoekt individuele ondernemers, maar ook totale branches of een winkelstraat.

Werkwijze

Voordat het team naar een ondernemer gaat, bekijkt het de reeds bekende gegevens. Daarna bezoekt het team de ondernemer en controleert onder andere de financiële en loonadministratie of er illegale werknemers of dat er illegale producten worden verkocht. Ze controleren ook of de gemeentelijke vergunningen op orde zijn. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten neemt het HEIT maatregelen.

Hulp

Het team geeft ook preventieadvies en ondersteuning bij het eerlijk en veilig ondernemen. Ze zijn vraagbaak en verwijzen door naar andere instanties en organisaties.

Casus

Het team bezocht een onderneming in Laak die supermarkt, pizzeria en kebabzaak in een is. Er bleken illegale werknemers te zijn en de kasgegevens klopten niet. Het team gaf de ondernemer een waarschuwing. Een half jaar later stond het team opnieuw op de stoep. De administratie van de afgelopen zes maanden was inmiddels in orde. En in samenwerking met de Stichting Werkbij (de arbeidstak van de Sociale Dienst) was een langdurig werkloze in de winkel aan de slag gegaan. Een succesverhaal

Contact

Voor vragen over het HEIT kunt u mailen naar heit@denhaag.nl

Gepubliceerd: 
21 augustus 2011
Laatste wijziging: 
13 april 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?