Uw zoekopdracht
Beleid

Sport voor ouderen

Gepubliceerd: 
14 augustus 2011
Laatste wijziging: 
09 april 2013

De gemeente Den Haag wil ouderen stimuleren om sportief en gezond te leven. Om dit voor elkaar te krijgen, is in 2003 de beleidsnotitie ‘Een Sportief actieve Leefstijl voor Haagse Ouderen’ aangenomen.

De gemeente Den Haag wil de komende jaren 3 groepen meer in beweging krijgen:

 • 55 – 65 jarigen
 • allochtone ouderen
 • Hagenaars met chronische aandoeningen

15.000 ouderen sporten meer

Tussen 2003 en 2008 werden 15.000 Haagse ouderen gewezen op het belang van meer sporten en bewegen. En met resultaat! In 2001 sportte slechts 38% van de ouderen in Den Haag, in 2006 was dit al 51%. Deze stijging kwam vooral door sportstimuleringsprojecten, zoals Senior Actief. Ook commerciële sportscholen zijn begonnen met het organiseren van activiteiten voor ouderen. Ook zijn er een aantal Nordic Walkinggroepen opgericht. De gemeente Den Haag blijft verenigingen stimuleren een sportaanbod voor senioren op te nemen binnen hun vereniging.

Ouderensport

De gemeente Den Haag merkt dat de behoefte bij ouderen om te gaan sporten nog steeds groeit. De groei is zelfs groter dan bij andere doelgroepen. In de toekomst wil de gemeente Den Haag sport- en welzijnsorganisaties aanmoedigen om naast kleinschalige projecten ook op grotere schaal activiteiten te gaan organiseren voor ouderen. het succesvolle beleid uit de notitie ‘Een Sportief actieve Leefstijl voor Haagse Ouderen’ wordt voortgezet. Het is daarbij vooral de bedoeling om de nu nog moeilijk bereikbare groepen allochtone ouderen en Hagenaars met een chronische aandoening beter te bereiken.

Plannen

De komende jaren worden de plannen voortgezet. Denk aan:

 • Het optimaliseren van digitale communicatiemiddelen en Sport- en beweegwijzer 55+.
 • Het maken van afspraken met welzijnsorganisaties over een structureel, divers en geactualiseerd sportief aanbod. Hierbij wordt nauw aangesloten bij ‘Welzijn in de Wijk’, waarbij regelmatig overleg met netwerkpartners in de wijk plaatsvindt.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een aanbod sportief bewegen bij de welzijnsorganisaties op basis van de behoefte in de wijken.
 • Het jaarlijks uitvoeren van een Senior Actief project.
 • Het geven van voorlichting over het project 'Gezond Bewegen voor Allochtone ouderen' (10 per jaar).
 • Het laten uitvoeren van 2 Coachprojecten per jaar door het jaarlijks opleiden coaches van o.a. gezondheidsorganisaties.
 • Het bevorderen van de deskundigheid en de ondersteuning van vakleerkrachten door het Steunpunt MBvO.

Nieuwe plannen

 • De nationale sportbonden vragen om het lokale beleid te ondersteunen, waardoor een aantrekkelijk en structureel aanbod moet ontstaan.
 • Het opstellen van een aanpak met minimaal 3 sportbonden om het structurele aanbod te realiseren samen met lokale verenigingen.

Gepubliceerd: 
14 augustus 2011
Laatste wijziging: 
09 april 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?