Uw zoekopdracht
Beleid

Subsidie Verlengde Schooldag

Gepubliceerd: 
05 december 2012
Laatste wijziging: 
06 december 2012

Vanaf 1 januari 2012 kunnen alle reguliere basisscholen en basisscholen voor speciaal onderwijs in Den Haag subsidie krijgen voor het organiseren van de Verlengde Schooldag (VSD). Het gaat om activiteiten na de normale lestijden waarbij extra aandacht is voor het ontwikkelen van talenten.

Activiteiten in het kader van de Verlengde Schooldag (VSD) moeten voldoen aan de notitie 'VSD in het primair onderwijs'. Die geldt ook voor speciaal onderwijs basisscholen. Per 1 januari 2012 is de vernieuwde notitie ingegaan.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De volledige subsidie gaat rechtstreeks naar het schoolbestuur. Scholen en schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met een aanbieder. De gemeente speelt hier geen rol bij.
  • Uitbreiding van de groepen: groep 1 tot en met 8 (was 3 tot en met 8)
  • De aanvraagprocedure is sterk versimpeld: het digitale VSD-formulier komt te vervallen.

De notitie kunt u hier downloaden.

Aanvragen

Om vanaf 1 januari 2013 in aanmerking te komen voor subsidie, kan het schoolbestuur die aanvragen via het Budgetoverzicht 2013, 2e tranche. Dit kan van 5 november 2012 tot en met 14 december 2012. Over deze procedure en het beschikbare budget worden de schoolbesturen door 'onderwijsbeleid' geïnformeerd.

Meer weten

Vragen over de Verlengde Schooldag kunt u richten aan onderwijsbeleid@denhaag.nl.Gepubliceerd: 
05 december 2012
Laatste wijziging: 
06 december 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?