Uw zoekopdracht
Beleid

Onderwijs voor zieke leerlingen

Gepubliceerd: 
20 oktober 2009
Laatste wijziging: 
23 augustus 2012

Scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. Bijvoorbeeld kinderen die door een chronische ziekte voor lange tijd niet naar school kunnen.

Het onderwijs aan zieke leerlingen is geregeld in de 'Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen' (WOOZ). De leerkrachten hoeven het niet alleen te doen. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een consulent Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden (OZLH). OZLH is onderdeel van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO).

Aanbod

Het HCO heeft consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Alle consulenten OZLH zijn bevoegde leerkrachten met ervaring in het onderwijs. De consulenten weten wat de consequenties van verschillende ziekten, behandelmethoden en de invloed van medicatie (in relatie tot onderwijs) zijn. Ook hebben ze veel ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en kunnen ze leerprogramma's voor deze leerlingen aanpassen.

Ook kunt u gebruik maken van de vele contacten en de aanwezige kennis van regels en voorschriften die een consulent OZLH heeft.

Werkwijze van de consulent

Wat doet een consulent voor de zieke leerling?

  • adviseren over onderwijs aan zieke leerlingen
  • verzorgen van tijdelijk onderwijs aan zieke leerlingen
  • informeren en adviseren over een aanvraag van een indicatie voor cluster 3 en de leerling gebonden financiering (LGF)
  • zoeken naar aangepaste leermiddelen (ook bijvoorbeeld op ICT-gebied)
  • verstrekken van informatie over de mogelijke gevolgen van ziektes voor het onderwijsproces
  • geven van algemene voorlichting over OZLH

De leerkracht, intern begeleider, mentor of zorgcoördinator, de ouders/verzorgers en de consulent OZLH overleggen en maken afspraken over de inhoud en de vorm van de ondersteuning.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten hoe een consulent OZLH u kan helpen? Neem dan contact op met een van de consulenten via de school van de zieke leerling. U kunt ook kijken op de website van het HCO.

Gepubliceerd: 
20 oktober 2009
Laatste wijziging: 
23 augustus 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?