Uw zoekopdracht
Beleid

Leerkansenprofiel

Gepubliceerd: 
19 oktober 2009
Laatste wijziging: 
18 november 2011

Het zwaarste type brede school is het leerkansenprofiel (LKP).

Het leerkansenprofiel is ontwikkeld voor basisscholen waar grote groepen leerlingen veel minder ontwikkelingskansen hebben. Deze kinderen hebben achterstanden in het onderwijs opgelopen. Voor veel leerlingen op deze scholen is Nederlands niet de moedertaal. Ook hebben veel leerlingen en ouders een achterstand op andere gebieden dan taal.

6 uur extra

Voor kinderen op brede scholen met het leerkansenprofiel is de lestijd met 6 uur per week verlengd. Dit is verplicht voor alle leerlingen van de school. De gemeente Den Haag betaalt de extra lestijd. In de extra lestijd worden verschillende soorten activiteiten aangeboden. Bij elke activiteit staat voorop dat de leerlingen beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.

LKP in Den Haag

In het schooljaar 2007-2008 is het leerkansenprofiel op 4 Haagse basisscholen ingevoerd. Inmiddels is dit aantal sterk toegenomen. Klik hier voor een overzicht van de Leerkansenprofiel scholen in Den Haag.

Brede Buurtschool Plus

Er zijn ook basisscholen in de 4 Haagse Krachtwijken die werken volgens het leerkansenprofiel. Deze scholen heten Brede Buurtschool Plus. Er zijn 4 Brede Buurtschool Plus scholen in Den Haag.

  • De Kleine Wereld
  • De Springbok
  • Erasmusschool
  • Petrus Dondersschool

In de Brede Buurtschool Plus wordt extra gekeken naar een goede inhoudelijke, programmatische afstemming tussen onderwijs, welzijn en zorg. Ook is er veel aandacht voor het netwerk rondom de school en worden er waar nodig extra investeringen gedaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/bredeschool.


Gepubliceerd: 
19 oktober 2009
Laatste wijziging: 
18 november 2011

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?