Uw zoekopdracht

Actieve ouders van voorschool tot mbo

Gepubliceerd: 
19 oktober 2012
Laatste wijziging: 
24 juli 2015

Betrokken ouders, zowel op school als thuis, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom probeert de gemeente de ouderbetrokkenheid op Haagse scholen te vergroten. De gemeente geeft subsidie voor verschillende projecten.

Met het geld kunnen scholen bijvoorbeeld een oudercoördinator aanstellen, leerkrachten coachen hoe zij het beste met ouders om kunnen gaan of ideeën ontwikkelen om ouders meer bij school te betrekken.

De subsidie is verdeeld in 2 onderwerpen, het (verder) ontwikkelen van ouderbeleid en oudereducatie.

Ouderbeleid

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor het verder ontwikkelen van het ouderbeleid. Deze subsidies zijn voor:

  • scholen die eerder subsidie hebben gekregen voor de ontwikkeling van beleid. Bijvoorbeeld omdat ze meegedaan hebben aan Meer Kansen Met Ouders of de beleidsimpuls Vmbo, mbo. Deze scholen kunnen een subsidie krijgen van € 6.000.
  • scholen die nog geen subsidie hebben gekregen voor de ontwikkeling van beleid. Deze scholen kunnen een subsidie krijgen van € 20.000.
  • begeleiding per uur door het HCO/Haagse Hogeschool of Multi2000. De gemeente bekijkt samen met het schoolbestuur hoeveel uur begeleiding de school nodig heeft.

Oudereducatie

Om subsidie voor oudereducatie te kunnen krijgen, moet een school ouderbeleid hebben. De subsidie voor ouder-educatie is te verdelen in het aantal dagdelen dat een school ouders lessen wil geven:

  • 1 dagdeel per week minimaal 30 weken lang, € 11.000.
  • 2 dagdelen per week minimaal 30 weken lang, € 22.000.
  • 15 dagdelen per schooljaar, € 5.000.

Subsidievoorwaarden

Scholen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om subsidie voor ouderbeleid en/of ouder-educatie te kunnen krijgen. Deze voorwaarden staan beschreven in het Beleidskader Actieve Ouders Op School 2013.

Wilt u meer weten over het daadwerkelijke aanvragen van subsidie? Lees dan Subsidies Onderwijsbeleid.

Het Beleidskader Actieve Ouders Op School 2013 kunt u hier downloaden:

Voor ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie gelden de volgende beleidskaders:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ouderbetrokkenheid, hoe u subsidie aan kunt vragen of het beleid? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag afdeling Onderwijsbeleid, (070) 353 55 62, of via onderwijsbeleid@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 
19 oktober 2012
Laatste wijziging: 
24 juli 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?