Uw zoekopdracht
Project

Haagse Nota Mobiliteit

Bewust kiezen, slim organiseren

Gepubliceerd: 
05 november 2010
Laatste wijziging: 
30 oktober 2014

Den Haag groeit. Er komen meer inwoners, banen en bezoekers. Dit betekent dat er ook meer verkeer komt. De Haagse Nota Mobiliteit is het verkeersplan van de gemeente waarin staat hoe Den Haag nu en in de toekomst goed bereikbaar én leefbaar blijft. Dit plan richt zich op een duidelijke aanpak tot en met 2020, met een vooruitblik naar de toekomst. De gemeenteraad heeft de Haagse Nota Mobiliteit op 22 september 2011 definitief vastgesteld.

Den Haag heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De binnenstad is vernieuwd en grote internationale organisaties hebben zich in Den Haag gevestigd. Ook het aantal inwoners is gegroeid. Door al deze ontwikkelingen is er op het gebied van verkeer veel veranderd. Denk aan de RandstadRail, het Souterrain in de Grote Marktstraat, de Noordelijke Randweg, de Koningstunnel en de Hubertustunnel. Ook zijn er twee nieuwe fietsviaducten over de A4 aangelegd naar Leidschenveen.

Een stap vooruit

Maar de stad is nog niet af. In de Structuurvisie Den Haag 2020 staan ruimtelijke ambities voor de komende jaren. De ligging aan zee, het profiel als internationale stad van vrede en recht en de onderscheiding als groene en aantrekkelijke woonstad bieden een goede uitgangssituatie voor de verdere ontwikkeling van de stad. De Structuurvisie loopt tot 2020. Er is dus verkeersbeleid nodig dat hier perfect bij aansluit.

Bewust kiezen, slim organiseren

Het motto in de Haagse Nota Mobiliteit is ‘bewust kiezen, slim organiseren’. Met ‘bewust kiezen’ doet de gemeente een verzoek aan burgers, bezoekers en bedrijven om meer bewust na te denken over de mobiliteits- en milieueffecten wanneer zij een keuze voor een vervoermiddel maken. De gemeente kan en wil daarbij helpen door te zorgen dat er vaker en gemakkelijker iets te kiezen valt. ‘Slim organiseren’ is altijd een goed idee, maar vooral als de ruimte schaars wordt. En dat is in een stad als Den Haag steeds vaker aan de orde. De ruimte om parkeerplaatsen aan te leggen en raakt op en ook het milieu laat zulke uitbreidingen vaak niet meer toe. Om de toenemende mobiliteit op te vang, gaat Den Haag flink investeren in openbaar vervoer en fiets.

Maatregelen en projecten

Op basis van de Haagse Mobiliteit zal de gemeente zich de komende jaren richten op het uitvoeren van maatregelen en projecten. Het tempo waarin dat mogelijk is, wordt natuurlijk  beïnvloed door de huidige financiële en economische situatie en de vertraging van de ruimtelijke ontwikkeling. Het is daarom onzeker wanneer de doelen uit de Haagse Nota Mobiliteit volledig bereikt zullen zijn. Duidelijk is wel dat veel maatregelen ondanks de slechte economie wèl door kunnen gaan.

Zo werkt de gemeente al lange tijd aan oplossingen voor de parkeerproblemen in wijken met een groot tekort aan parkeerruimte. Het programma Netwerk Randstadrail bevat een groot aantal maatregelen om het tramsysteem stap voor stap om te bouwen naar Randstadrailkwaliteit. In het ‘Meerjarenprogramma fiets 2011-2014’ staan maatregelen om het fietspadennet te verbeteren en het aantal fietsenstallingen uit te breiden.  Maar ook het wegennet wordt verbeterd door aanleg van de Rotterdamsebaan.

Voortgang verkeersbeleid

Om te controleren of de gemeente de doelen haalt die in de nota staan, maakt de gemeente iedere twee jaar een rapport over de voortgang van het verkeersbeleid. In dat rapport staat bijvoorbeeld of het gebruik van het openbaar vervoer inderdaad zoveel groeit als in de nota staat, hoeveel kilometer fietspad er is aangelegd en of dit klopt met de nota, etc. In het voorjaar van 2012 verschijnt het eerste rapport.

Meer informatie

In de Haagse Nota Mobiliteit staan 8 thema’s centraal. Bij de Beleidskeuzen Haagse Nota Mobiliteit kunt u lezen wat deze thema’s inhouden. Bij de Ontwerp Haagse Nota Mobiliteit kunt u lezen wat de voortgang is van de Haagse Nota Mobiliteit.

Heeft u na het lezen nog vragen over de Haagse Nota Mobiliteit? Stel uw vraag aan het secretariaat van de afdeling Verkeer en Infrastructuur van dienst Stedelijke Ontwikkeling.
E-mail: haagsenotamobiliteit@denhaag.nl

De Haagse Nota Mobiliteit heeft veel raakvlakken met andere lokale, regionale en landelijke plannen. Zoals:

Documenten


Gepubliceerd: 
05 november 2010
Laatste wijziging: 
30 oktober 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?