Your search query

Bowling

Published: 
02 September 2009
Modified: 
04 January 2016

Here you'll find a list of bowling clubs and bowling alleys in The Hague.

Bowling Scheveningen

Gevers Deynootweg 990/2
2586 BZ Scheveningen
Telephone: (070) 354 32 12
Website: www.bowlingscheveningen.com
Specialties: 24 lanes

Ockenburgh Active

Wijndaelerduin 25
2554 BX The Hague
Telephone: (070) 368 66 39
Email: info@ockenburghactive.nl
Website: www.ockenburghactive.nl
Specialties: 12 lanes

Party en Recreatiecentrum Westerpark

Heuvelweg 4
2716 DZ Zoetermeer
Telephone: (079) 351 87 22
Email: info@bowlingwesterpark.nl
Website: www.bowlingwesterpark.nl
Specialties: 12 lanes

 

Published: 
02 September 2009
Modified: 
04 January 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?