Uitvoeringsconvenant 2014-2018

Gepubliceerd: 
29 januari 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

De huidige basis voor het samenwerken in de binnenstad is het Binnenstadsplan 2010-2020. Eens in de 4 jaar wordt een Uitvoeringsconvenant gesloten tussen de samenwerkende partijen waarin concrete doelstellingen en afspraken worden gemaakt over de binnenstad.

Het Uitvoeringsconvenant 2014-2018 is van de partners in de stad, vertegenwoordigd in de Stichting Binnenstad Den Haag en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag.

In het Uitvoeringsconvenant 2014-2018 staat een hechte samenwerking voorop. Daarnaast zijn het versterken van de unieke identiteit van de Haagse binnenstad en het benadrukken van de diverse sfeergebieden belangrijke speerpunten.

Spui, werkzaamheden

In het Uitvoeringsconvenant 2014-2018 zijn de volgende hoofdkeuzes gemaakt: 

  1. bereiken van de top 5 van de meest gastvrije (binnen)stad
  2. groei van het toeristisch bezoek
  3. bezoekersaantal verhogen in Hofkwartier/Noordeinde en Historische Kern/Denneweg
  4. bekendheid en waardering voor de Haagse binnenstad verhogen
  5. meer studenten, bewoners en werknemers in de binnenstad

Meer informatie

Gepubliceerd: 
29 januari 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?