Internationale winkelstad

Gepubliceerd: 
31 maart 2011
Laatste wijziging: 
24 augustus 2012

Sinds 2006 werkt de gemeente Den Haag in samenwerking met het bedrijfsleven aan het project Den Haag Internationale Winkelstad. Doelstelling is om Den Haag als winkelbestemming op de kaart te zetten.

Den Haag kiest hierbij voor een internationale positionering, ook als winkelstad. Dit past bij het karakter van Den Haag als internationale stad, de internationale bevolking en is ook zichtbaar in het winkelaanbod. 

Den Haag wil uitgroeien tot de beste winkelstad van Nederland. Bovendien werkt Den Haag vanuit de citymarketing aan de attractiviteit van de stad en positioneert zich hierbij als internationale stad van vrede en recht. Winkelen is zelfs de belangrijkste vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Een onderscheidend winkelaanbod is daarom cruciaal, wil Den Haag de concurrentie met andere steden aankunnen en de economische positie van de (binnen)stad verbeteren. 

Om de ambities van Den Haag Internationale winkelstad te verwezenlijken worden onderscheidende retailformules, investeerders, ontwikkelaars en intermediairs op proactieve wijze benaderd. Zij worden uitgebreid geïnformeerd over vestigingsmogelijkheden in Den Haag en worden voorzien van allerlei mogelijke informatie die bij vestigings/investeringsafweging een rol spelen.

Voor nadere informatie:
W.Hamming@binnenstad-denhaag.nl
Telefoon (070) 313 13 40

Gepubliceerd: 
31 maart 2011
Laatste wijziging: 
24 augustus 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?