Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020

De gezamenlijke ambitie voor de binnenstad van Den Haag

Gepubliceerd: 
18 mei 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

De binnenstad van Den Haag is van grote betekenis voor stad en regio, als ‘huiskamer’ voor inwoners en bezoekers, als visitekaartje van de stad én als belangrijke banenmotor.

In het Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020: Naar een complete Haagse binnenstad! is een krachtig toekomstperspectief voor de binnenstad van Den Haag neergezet. Het toekomstbeeld is een complete Haagse Binnenstad. Een binnenstad waar gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd wordt. Hierin ligt de gezamenlijke ambitie van de publieke en private partijen in de Haagse binnenstad.

Uitvoeringsconvenant Binnenstad

De ambities van het binnenstadsplan worden vertaald naar een Uitvoeringsconvenant Binnenstad dat elke 4 jaar verschijnt. Het huidige Uitvoeringsconvenant 2014-2018 en het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn voor de komende periode leidend voor de samenwerking van de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag.

In het Binnenstadsplan zijn de volgende ambities benoemd:

 • Identiteitsdrager voor de stad
 • Den Haag internationale stad
 • Den Haag culturele stad
 • Winkeltop van Nederland
 • Huiskamer voor stad en regio
 • ‘Must see’ bestemming

Identiteitsdrager voor de stad

De binnenstad is het visitekaartje van Den Haag en in belangrijke mate bepalend voor de identiteit van de stad. De opgave is deze identiteit duidelijk en consequent verder te ontwikkelen en te etaleren. De Haagse identiteit zorgt voor onderscheidend vermogen ten opzichte van andere steden. Bewoners, ondernemers en eigenaren dragen hieraan bij. De Haagse identiteit wordt uitgedragen in woord en beeld, maar ook ervaren in de openbare ruimte. De identiteit is verwoord in de ‘Signatuur van de Haagse binnenstad’:

 • Koninklijk en alledaags
 • Bestuurlijk en politiek
 • Statig en chique
 • Historisch en modern
 • Internationaal en multicultureel
 • Muziek en dans

In combinatie met stad aan zee zijn alle ingrediënten voor het verhaal van Den Haag aanwezig. 

Den Haag internationale stad

Den Haag is Internationale Stad van Vrede en Recht. Denk aan ambassades, NGO’s, het Vredespaleis, VN-instellingen, internationale bedrijven, onderwijsinstellingen en het toenemend aantal internationale congressen. Expats, tijdelijke en permanente inwoners waarderen het gevarieerde aanbod van cultuur, horeca, winkels en evenementen en ervaren de Haagse binnenstad als hun huiskamer. Den Haag internationale stad is een profilering die bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en hun medewerkers.

Den Haag culturele stad

De binnenstad is het culturele hart van de stad met een onderscheidend aanbod aan musea, theaters, architectuur, festivals en evenementen. Bezoekers hebben de keuze uit een gevarieerde, gerenommeerde (internationale) programmering en vernieuwende creatieve producties. Het Cultuur- en onderwijscluster in het Spuikwartier zal hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren.

Cultuur, architectuur en historie dragen bij aan de identiteit van de binnenstad. Activiteiten en evenementen bevestigen de ‘Haagse signatuur’ en maken de binnenstad tot een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplek. Cultuurmanifestaties in de openbare ruimte zorgen voor levendigheid, brengen de stad in beweging en trekken mensen aan.

Winkeltop van Nederland

Den Haag heeft de ambitie om de ‘beste winkelstad’ van Nederland te worden. De binnenstad onderscheidt zich door de verschillende sfeergebieden met ieder een eigen identiteit. De winkelkern ademt internationale allure met zijn grootstedelijke inrichting en de aansprekende (internationale) warenhuizen en ketens. In de aangrenzende sfeergebieden vind je in een historische setting een verrassend aanbod van exclusieve winkels, ‘local heroes’ en vernieuwende concepten.

Veranderend koop- en winkelgedrag vraagt om een sterkere integratie met horeca en cultuur. Deze combinatie geeft toegevoegde waarde aan een bezoek aan de binnenstad. Hiermee wordt de consument verleid langer te verblijven. Den Haag zet sterk in op gastvrijheid en de toepassing van de nieuwste technologieën om tegemoet te komen aan de wens van de consument. Het compacte winkelgebied in Haagse setting, met bijzondere winkelconcepten, horeca, cultuur en attracties maakt de binnenstad een aantrekkelijk winkelgebied.

Huiskamer voor stad en regio

De binnenstad is van en voor iedereen. Het is de huiskamer voor haar bewoners en gasten uit de stad, regio en daarbuiten. Door de mix van functies, de ruimtelijke kwaliteit en de diverse sfeergebieden is de binnenstad een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een binnenstad als huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten, ervaringen en inspiratie opdoen en prettig verblijven.

‘Must see’ bestemming

Den Haag is een ‘must-see’ bestemming. De ambitie is om meer bezoekers te verwelkomen en hen langer te laten verblijven. De binnenstad heeft veel te bieden aan historie, cultuur, architectuur, winkels, horeca en andere voorzieningen. Als hofstad en regeringszetel onderscheidt Den Haag zich van andere steden. De nabijheid van kust, haven en strand maakt de Haagse binnenstad uniek. Dé ingrediënten voor het in de markt zetten van Den Haag als toeristische bestemming.

Gepubliceerd: 
18 mei 2015
Laatste wijziging: 
12 oktober 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?